Psychoterapia indywidualna, to na ogół dłuższa i głębsza praca z pacjentem, w trakcie której ma on okazję przyjrzeć się swoim problemom z różnych perspektyw, zobaczyć w jaki sposób na to, co obecnie się dzieje w jego życiu, mogą wpływać wydarzenia z przeszłości, poznać w jaki sposób funkcjonuje, co przeżywa, co go powstrzymuje przed dokonaniem istotnych zmian w życiu….

Praktycznie każda psychoterapia indywidualna jest nieco inna, bo pracujemy nad innymi sprawami i każdy pacjent jest innym człowiekiem, co często pociąga za sobą także nieco inne metody pracy psychologicznej. Psychoterapeuta, dostosowując się do potrzeb pacjenta, niejako „konstruuje” dla niego proces psychoterapii – reaguje na potrzeby, dostosowuje tempo pracy, dba o samopoczucie pacjenta, proponuje metody pracy i techniki, kontroluje postępy. Czasami psychoterapia to jedynie kilkanaście spotkań z psychoterapeutą, czasami zaś kilka lat cotygodniowych intensywnych emocjonalnie i intelektualnie sesji, towarzyszenie drugiej osobie w rozwoju, wprowadzaniu kluczowych zmian w życiu, podejmowaniu wyzwań albo też wspieranie jej w radzeniu sobie z kolejnymi stratami.

To, co jest wspólne, to spotkanie dwojga ludzi: pacjenta i terapeuty w przestrzeni gabinetu, relacja która stopniowo się między nimi rozwija, wspólne ustalenia, nad czym pracujemy i dokąd zmierzamy (cele) oraz wreszcie praca na rzecz pacjenta nad tym, co jest przyczyną cierpienia w jego życiu.

Psychoterapia indywidualna trwa zwykle co najmniej pół roku, często dużo dłużej. Spotykam się z pacjentem co tydzień o ustalonej porze. Niekiedy, na przykład w kryzysowych momentach życia pacjenta, możliwe są intensywniejsze formy pracy z psychoterapeutą – dwa razy w tygodniu, dwie sesje po sobie. Czasami, zwykle pod koniec procesu terapii, sesje mogą odbywać się rzadziej – raz na dwa tygodnie czy raz na miesiąc.

Każde spotkanie trwa 50 minut.