Jeśli pojawimy się w gabinecie psychologa, to pierwsze spotkanie będzie miało charakter konsultacyjny i będzie punktem wyjścia do dalszych spotkań: doradczych, diagnostycznych lub terapeutycznych. Podczas konsultacji wstępnej psycholog powinien zdobyć podstawową wiedzę na temat naszego problemu z którym przyszliśmy. Psycholog nie zdejmie z nas kłopotu, jednak pomoże wytyczyć kierunek, abyśmy mogli sobie z nim poradzić.

W wyniku konsultacji psycholog wskaże adekwatny do naszego problemu sposób dalszej pomocy:

1. poradę lub psychoedukację
2. kompleksową diagnostykę psychologiczną
3. psychoterapię indywidualną
4. psychoterapię grupową
5. psychoterapię rodziny lub pary
6. specjalistyczne konsultacje lekarskie (np. psychiatryczna, neurologiczna i in.)
Psycholog może także przekierować nas do innego specjalisty, jeśli uzna, że nasze trudności mają inne podłoże niż psychologiczne.

Konsultacja psychologiczna to w zależności od potrzeby od jednego do pięciu spotkań. Czas trwania jednego spotkania to 50 minut.