Konsultacja Psychologiczna: 180 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej : 180 zł
Porada Psychologiczna: 180 zł