Porada psychologiczna jest krótkoterminową formą pomocy psychologicznej, która daje możliwość rozwiązania konkretnego problemu poprzez zrozumienie jego przyczyn oraz wypracowanie bardziej konstruktywnych, różnorodnych i skutecznych sposobów radzenia sobie z danymi trudnościami.

Poradnictwo ma na celu pomoc o charakterze wspierającym w trudnościach związanych ze zmianami życiowymi, w trudnościach z przystosowaniem się do nowej sytuacji, a także kiedy pojawia się problem z podjęciem nowych działań lub trudność w realizacji własnych potrzeb.

Poradnictwo jest formą pomocy osobom zwykle dobrze funkcjonującym, w których przypadku psychoterapia nie jest konieczna w celu poradzenia sobie ze zgłaszanym problemem, a trudności tych osób nie wynikają z głębszych problemów jak np. nieprawidłowa struktura osobowości. Aby to stwierdzić potrzebna jest wizyta konsultacyjno-diagnostyczna.

Poradnictwo psychologiczne obejmuje kilka do kilkunastu spotkań. Jedno spotkanie trwa 50 min.