Psychodrama jako metoda w psychoterapii.

Psychodrama – co to jest i na czym polega

Psychodrama narodziła się w latach 20 XX wieku dzięki Jakubowi Moreno. Powstała, aby pomóc pacjentom poradzić sobie z problemami psychicznymi możliwie jak najbardziej samodzielnie. Obecnie jest to bardzo szeroka i chętnie stosowaną metodą w psychoterapii. Tak naprawdę każdy może z niej skorzystać.

1. Czym jest pychodrama
Psychodrama to jedna z metod psychoterapii, której celem jest prawidłowe rozpoznanie przyczyny zaburzeń psychicznych, a następnie zlikwidowaniu jej i wyleczeniu choroby. Stosuje się ją zarówno w drobnych zaburzeniach lękowych, jak i w przypadku poważnych fobii i zaburzeń psychonerwicowych.
Psychodrama może być prowadzona w grupie lub indywidualnie – sam na sam z terapeutą. Wykorzystuje elementy teatru (dramy) i stwarza sytuację, w której pacjent jest aktorem. “Scenariusz” dotyczy zawsze bieżącego problemu i jest wyjątkowo przemyślanym elementem terapii.
W psychodramie pacjent-aktor potrzebuje widza. Jest nim właśnie terapeuta, którego rolą jest obserwacja, ale nie ocenianie. To pacjent musi wyciągnąć wnioski z wykonanej przez siebie pracy. Psychodrama opiera się na odgrywaniu zaimprowizowanych scenek, podczas których pacjent może wyrazić własne uczucia i skonfrontować je z terapeutą lub innymi członkami grupy.
Tak naprawdę nie ma jednej definicji psychodramy. To bardzo indywidualna technika, którą dopasowuje się do potrzeb i możliwości pacjenta.

2. Dla kogo psychodrama
Psychodrama jest w stanie pomóc niemal każdemu. Do psychoterapeuty można zgłosić się z łagodnymi stanami lękowymi, depresyjnymi, a także, kiedy nie możemy sobie poradzić z trudną sytuacją (np. stratą bliskiej osoby lub zmianą miejsca zamieszkania). Psychodrama służy też osobom cierpiącym na poważniejsze zaburzenia psychiczne.

3. Czemu służy psychodrama
Celem psychodramy jest pomóc pacjentowi wejrzeć w głąb siebie i poprzez odgrywanie różnych ról spojrzenie na problem z kilku różnych perspektyw – nie tylko potencjalnej ofiary. Psychodrama służy przede wszystkim służy oczyszczeniu emcjonalnemu i ponownemu przeżyciu określonych sytuacji, tym razem bardziej “na zimno”.
Psychodrama prowokuje pacjenta do przepracowania własnych doświadczeń, emocji i uczuć, jakie towarzyszą mu w danym momencie lub kiedy myśli o konkretnym wydarzeniu. Dzięki temu znacznie ułatwia postawienie prawidłowej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego leczenia – do terapeuty zajmującego się psychodramą mogą zgłosić się także pacjenci, którzy jeszcze nie zostali zdiagnozowani i dopiero szukają przyczyny swoich problemów.

Psychodrama ponadto:

 • Aktywizuje do odtwarzania sytuacji z przeszłości, które nie zostały odreagowane i spowodowały stan chorobowy.
 • Daje szansę na poprawę relacji międzyludzkich pacjenta z otoczeniem.
 • Zapewnia prawo do obrony własnego stanowiska przez pacjenta.
 • Zwiększa możliwość prezentowania nieuświadomionych przeżyć emocjonalnych i osiągnięcia w nie wglądu.
 • Umożliwia trening nowych, funkcjonalnych zachowań i sposobów rozwiązywania konfliktów.
 • Umożliwia osiągnięcie katharsis – oczyszczenia i spontanicznego wyrażenia lęków oraz nadziei.
 • Pełni funkcję profilaktyczną poprzez możliwość ćwiczenia samokontroli.


4. Techniki psychodramy
Istnieje wiele technik przeprowadzania psychodramy. W zależności od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem indywidualnym, czy zajęciach grupowych, przebieg całego procesu będzie się różnił.
Wśród technik monodramy wyróżnia się przede wszystkim:

 • granie samego siebie, czyli wcielanie się we własną rolę.
 • monolog (monodramę), czyli wcielanie się w kolejne role narzucone ego pomocniczemu.
 • dublowanie, czyli swego rodzaju wewnętrzny głos protagonisty, który “mówi” poprzez terapeutę. To nadawanie liderowi roli sumienia pacjenta.
 • odbicie lustrzane, czyli możliwość zobaczenia siebie z perspektywy osoby trzeciej – widza.