Remove the row

Column: 1

Column: 2

Podstawowe informacje o mnie…

Ewa Anielczyk – Woch – psycholog, psychoterapeuta (obecnie w trakcie procesu certyfikacji).

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas/Wydział Nauk Humanistycznych w Sosnowcu (jednolite studia magisterskie z zakresu psychologii o specjalności klinicznej i osobowości oraz psychologii zarządzania).

Absolwentka całościowego 4-letniego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej oraz psychodramy Śląskiej Szkoły Psychoterapii, atestowanego przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Podstawowymi kierunkami powyższego szkolenia były podejścia psychodynamiczne oraz psychodramatyczne uzupełnione podejściem systemowym, behawioralno- poznawczym i humanistycznym. Posiadam certyfikat Asystenta Psychodramy I stopnia Europejskiego Stowarzyszenia Psychodramy (PAFE).

Dotychczasową praktykę zawodową zdobywałam od 2018r. podczas współpracy m.in. ze Śląskim Domem Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu AD Vitam Dignam; w Salve Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w Dziennym Domu „Senior-Wigor” dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Starkiewicza – Oddział Dzienny Psychiatryczny, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Poradniach Rodzinnych a także w Sądzie Rejonowym/Wydział Cywilny. Dodatkowo pracowałam w korporacjach na stanowiskach menadżerskich w latach 2000-2015r. Zajmowałam się zarządzaniem zasobami ludzkimi, rekrutacją, marketingiem.

Obecnie pracuję w prywatnym gabinecie, w którym przyjmuję osoby dorosłe. Dodatkowo współpracuję z Ośrodkiem Medycznym Mistaza w Dąbrowie Górniczej, gdzie przyjmuję dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe. Współpracuję również z Centrum Psychologiczno-Medycznym Strefa Komfortu w Katowicach. Prowadzę warsztaty rozwoju osobistego z zakresu komunikacji, motywacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie i inne.

W pracy psychoterapeutycznej łączę podejście psychodynamiczne z psychodramatycznym wg Moreno. Wybrałam tą metodę ze względu na to, że umożliwia ona głębokie zrozumienie człowieka w całej jego złożoności. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe; uczestniczę w szkoleniach, konferencjach, stażach. Dbam, aby wykonywana przeze mnie praca przyniosła jak najwięcej korzyści osobom poszukującym u mnie pomocy. Pracuję z zaangażowaniem i pasją. Zależy mi, aby mówiąc o swoich problemach i analizując swój wewnętrzny świat, Pacjenci czuli się bezpiecznie.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dodatkowo jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Odbyłam własną, indywidualną oraz grupową psychoterapię w nurcie psychodynamicznym.